Fargestyring

For å få best mulig fargegjengivelse og trykkvalitet på jobbene vi trykker, har vi besluttet å legge oss på industristandarden for grafisk bransje. Denne standarden inneholder entydige og målbare krav til trykkvalitet. Vi besluttet å bruke kun en ISO standard, ISO Coated v2 300% (ECI).

Denne kan du laste ned her:


 

Instruksjon for innlegging av fargeprofil:
Instruks for Windows
ICC-fil: \Windows\system32\spool\drivers\color
CSF-fil: \Documents and settings\(Bruker)\Programdata\Adobe\Color\Settings

Instruks for Mac OS X
ICC-fil: Mac HD > Bibliotek > ColorSync > Profiles
CSF-fil: Mac HD > Bibliotek > Application Support > Adobe > Color > Settings

Kort om hva en ICC-profil profil gjør, og hvordan den fungerer?
Enhver enhet som gjengir farger har ulike egenskaper avhengig av leverandør, alder og slitasje. Farger kan derfor gjengis forskjellig på en monitor og et trykt papir. Egenskaper for skjermer, scannere, trykkpresser og skrivere kan beskrives ved hjelp av en standard utarbeidet av International Color Consertium. Denne beskrivelsen, som inneholder informasjon om hvordan en enkelt enhet gjengir farge, kalles en ICC-profil.

ICC-profiler standardiserer visningen av trykksaken slik at fargene blir tilnærmet identisk ved sammenligning mellom de ulike enhetene. I en ICC-profil er det lagt inn data som skal tilpasse trykkdokumentet for trykking. Det tas høyde for en rekke faktorer som f.eks. punktstigning, papirfarge og det faktum at jobben trykkes med fire prosess-farger (CMYK) og ikke i RGB som vises på din skjerm.

loadBinary.aspx